9.13.2011

Wang Lee Hom - Bo Ya Jue Xian (Official Music Video)

Hello, guys!! :)

Today I'll share with you an official music video from Wang Lee Hom's latest album, The 18 Martial Arts.. This song called Bo Ya Jue Xian (Bo Ya Cuts The Strings).. This song is used for the theme song on his movie, Love in Disguise.. This song actually is a Chinese tale about a man named Bo Ya and a his soul mate, Zi Qi.. Zi Qi understand Bo Ya's music so they get along pretty well.. But in the end, Zi Qi dead so Bo Ya decided to cut the strings of his lute (I don't know if I use a correct word for a Chinese traditional instrument :p)..

If you want to know more about this tale, I highly recommend you to watch the movie, Love in Disguise.. This movie is so funny and romantic.. I laugh a lot (and also cried a lot) while I was watching this movie..This movie is starring by Wang Lee Hom and Crystal Liu (Liu Yi Fei).. Fyi, this movie is also directed by Wang Lee Hom himself.. And here, as I promised you before, an official music video for this song, and also the lyrics.. ;)


Lyrics :

zhi ren zhi mian zhi ji zhi bi you zhi xin
gu ren shuo zhe jiu shi suo wei zhi yin
xiang zhi xiang xi xiang qin xiang ai ye xiang yi
peng you ni hui bu hui chang ba wo xiang qi
he nian he yue he ri he shi zai xiang ju
he shi neng ba jiu yan huan chang hui yi
hen duo hen duo hen shen hen shen de hui yi
hen duo ge wo zhi xiang yao wei ni chang qi

chun qiu shi qi yuan jin zhi ming bo ya qin yi
shen yu ye chu shui ma er yang mo ling ting
ling ting ji mo de sheng yin
ju shi zhi ming bu ru yi ge zhi yin
zhi dao zi qi
wen qin jie kai bo ya xin jing
gao shan liu shui feng jing si you ling xi
gao shan qing liu shui jing ru jing
wu yan que sheng guo you yan de tian di
ting gong shang jiao zheng yu
na ge ci wei xie shang de shi na fen
xian wai de yan chang yin
zhen yi bei jiu yi bao quan yi ju guan xin
zai qian nian zhi hou
zai yan xu bu bian de xuan luu

dang chun xue rong xia jing
qiu feng wei wo shao feng xin
dong dong luo long dong qiang
dong dong luo long long dong qiang qiang
you shi si nian de si ji

zhi ren zhi mian zhi ji zhi bi you zhi xin
gu ren shuo zhe jiu shi suo wei zhi yin
xiang zhi xiang xi xiang qin xiang ai ye xiang yi
peng you ni hui bu hui chang ba wo xiang qi
he nian he yue he ri he shi zai xiang ju
he shi neng ba jiu yan huan chang hui yi
hen duo hen duo hen shen hen shen de hui yi
hen duo ge wo zhi xiang yao wei ni chang qi

mou nian mou yue mou tian bo ya zai fang zi qi
feng jing yi jiu lu zi qi que yi gui xi
chu jing chu qin ji shang qin
bo ya jue xian
zhi yin zai wu zhi yin
qian nian guo qu dang wo zai du bo nong qin yun
geng duo leng jian geng duo leng yan leng yu
qing ni ting qing qing qing qing ting
chang gei wo yong yuan bu li qi de zhi yin

ting gong shang jiao zheng yu
na ge ci wei xie shang de shi
oh oh oh
zhen yi bei jiu yi bao quan yi ju guan xin
zai qian nian zhi hou zai yan xu bu bian de xuanluu
dang chun xue rong xia jing
qiu feng wei wo shao feng xin
dong dong luo long dong qiang
dong dong luo long long dong qiang qiang
you shi si nian de si ji

zhi ren zhi mian zhi ji zhi bi you zhi xin
gu ren shuo zhe jiu shi suo wei zhi yin
xiang zhi xiang xi xiang qin xiang ai ye xiang yi
peng you ni hui bu hui chang ba wo xiang qi
he nian he yue he ri he shi zai xiang ju
he shi neng ba jiu yan huan chang hui yi
hen duo hen duo hen shen hen shen de hui yi
hen duo ge wo zhi xiang yao wei ni chang qi


PS : this video is not owned by me.. It is credited to leehomwangVEVO.. Enjoy!! :)

0 comments:

Post a Comment

Please comment here to add information, correct any mistakes from the post I've written, or request songs and lyrics.. Thank you very much for helping me improve this blog :)